(Tiếng Việt) Ki ốt mini chợ Bến Thành có giá cao nhất 2,5 tỷ đồng

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.